Berklee College และ Electronic Arts Music ประกาศโครงการทุนการศึกษา ‘Next Gen’ เพื่อนำความหลากหลายและการรวมเข้าสู่วงการบันเทิง

Berklee College of Music and Electronic Arts (EA) Music ประกาศโครงการมอบทุนการศึกษา “Next Gen” ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาประจำปีและให้คำปรึกษาแก่นักแต่งเพลงหญิงหรือผู้ที่ไม่ใช่เพศเดียวกันในแผนกให้คะแนนหน้าจอในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มความหลากหลายใน สนาม. ผ่านโปรแกรมการให้คำปรึกษา นักวิชาการจะได้เรียนรู้ว่าผู้นำของ EA Music แต่งเพลง เรียบเรียง และเรียบเรียงโน้ตเพลงต้นฉบับสำหรับวิดีโอเกมอย่างไร ผลงานของ EA...