แฟน Resident Evil 4 พบความคล้ายคลึงของ Leon บนบรรจุภัณฑ์ของเล่นปืนราคาถูก

แฟน Resident Evil 4 พบภาพของตัวเอกของแฟรนไชส์ ​​Leon S. Kennady จากปกเกมบนบรรจุภัณฑ์สำหรับปืนของเล่นราคาถูก แฟนเกม Resident Evil 4พบภาพของ Leon Kennedy ตัวเอกของแฟรนไชส์บนบรรจุภัณฑ์ปืนของเล่นราคาถูก ตัวบรรจุภัณฑ์ระบุว่าปืนของเล่นเป็นแบบที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทุกแห่งในราคาถูก และ ตัวเอกของ Resident Evil 4สามารถเห็นได้ที่มุมล่างขวาของบรรจุภัณฑ์...