Resident Evil 5 และ RE6 จะเป็นการรีเมคที่แตกต่างกันมากหากเกิดขึ้น

Resident Evil 5 และ Resident Evil 6 จะนำเสนอความท้าทายมากที่สุดในจินตนาการสมัยใหม่เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นที่รุนแรง Resident Evilเป็นแฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการรีเมคใหม่และภาคหลักในอนาคตอันไกลโพ้น ข้อสันนิษฐานคือ Capcom อาจจะรีเมค Resident Evil 5และ Resident Evil 6หากยังคงปรับแต่งรายการหลักตามลำดับ น่าเสียดายที่ Resident Evilดั้งเดิมถูกข้ามไป และคงจะดีไม่น้อยหากได้เห็นว่ากราฟิกและรูปแบบการเล่นสมัยใหม่จะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับเกมนี้ แต่มันก็สมเหตุสมผลเพราะมันมีการรีเมคแล้ว แม้ว่ามันจะไม่ใช่การดัดแปลงโดยบุคคลที่สามเหมือนResident...